Skip to main content
Uncategorized

D’on a on ens podem moure?

By maig 8, 2020No Comments

Mobilitat ciclista post-COVID a la Barcelona metropolitana

Per on podem anar?

Així com normalment a CycloCat ens hem centrat a trobar els millors recorreguts entre pobles de tot Catalunya, en aquesta sèrie d’articles ens centrarem a reforçar la mobilitat interurbana obligada (no de lleure) a l’àrea de Barcelona. Per això, els tracks que podreu trobar abasteixen polígons industrials i les grans poblacions. Intentem donar una alternativa als transports públics. A part, el fet de que hi hagi menys cotxes a les carreteres i avingudes les fa lleugerament més segures, per tant hem accedit a afegir més trams compartits amb el cotxe.

Anem a repassar la geografia i les comunicacions existents entre Barcelona i els municipis propers per a veure com es pot dur a terme la mobilitat ciclista entre ells. La geografia és una de les coses que segur que no canviaran en aquesta “nova normalitat”.

Barcelona és una ciutat atrapada entre el Mediterrani i la serralada Litoral (Garraf, Collserola, Marina). Aquesta serralada presenta dues discontinuïtats produïdes pel pas dels rius Llobregat i Besòs. Això vol dir que per a sortir del pla de Barcelona es pot seguir un d’aquests cinc corredors:

  • Corredor 1: seguir la costa Nordest cap al Maresme.
  • Corredor 2: remuntar el Besòs per accedir al Vallès.
  • Corredor 3: travessar Collserola.
  • Corredor 4: remuntar el Llobregat per arribar a l’Anoia i Penedès.
  • Corredor 5: seguir la costa Sud Oest per accedir al pla de Castelldefels.
Corredors principals de l’àrea de Barcelona.

Val a dir que aquests corredors son molt més llargs que el recorregut mig que pot fer un ciclista per anar a treballar, però els hem d’entendre com a eixos de comunicació. També una autopista fa milers de quilòmetres de llarg però això no vol dir que els automobilistes la circuli tota cada dia.

(torna a l’article principal)

Leave a Reply