Planificador de rutes

Benvingut al planificador de rutes.

Escull el teu node d’inici i node final per obtenir el calcul de la teva ruta:

function escollirruta(
Node inicial:

Node final:

( si es vol es poden unir nodes per provincies, per fer més fàcil la recerca en el desplegable. O no posar el numero de node i deixarho en ordre alfabètic)
Exemple: